Retail/ Stores Assistant Vacancy

Retail/ Stores Assistant Vacancy

Wales’s largest Farmer Co-operative, have an exciting opportunity for a Retail/ Stores Assistant to work at our Rhayader branch.

The role involves working as part of a small, friendly team, using our computer system to serve customers in the retail shop, and assisting customers in our warehouse.

This is a full-time vacancy with alternate Saturday mornings.
Basic IT skills and farming knowledge would be an advantage and the ability to drive a fork-lift truck, however appropriate training would be given.

In return we can offer:
• A competitive salary
• Family-friendly hours
• 29 days’ holiday per year(increasing annually, inclusive of 8 bank holidays)
• Industry-leading personal welfare benefits.
• Contributory pension scheme
• Staff discount
• Staff bonus scheme

To apply, send a CV and covering letter to nia.davies@ccfagri.co.uk

Closing Date: 15/07/2024

*****************

Mae gan CCF, cwmni cydweithredol mwyaf Cymru sy’n eiddo i ffermwyr, swydd wag am Gynorthwyydd Adwerthu/ Stôr yn ein canghen yn Rhayader.

Mae hwn yn gyfle llawn-amser gyda boreau Sadwrn am-yn-ail. Mae’r rôl yn cynnwys cynorthwyo cwsmeriaid twy symud nwyddau â llaw yn y warws, a defnyddio ein system gyfrifiadurol. Bydd defnyddio fforch-godwr yn ofynnol, a bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Bydd gwybodaeth amaethyddol o fantais.

Rydym yn gallu cynnig:
• Cyflog cystadleuol
• Oriau addas i’r teulu
• 29 diwrnod o wyliau (yn cynyddu’n flynyddol, yn cynnwys 8 Gŵyl Banc)
• Manteirion lles personol
• Cynllun pensiwn
• Disgownt staff
• Cynllun bonws staff

I ymgeisio, danfonwch lythyr gorchudd i nia.davies@ccfagri.co.uk

Dyddiad cau: 15/07/2024